The Best Annual Report 2015
 
 
 
 
 
 
 

Raport
Zintegrowany
Grupy ORLEN 2015

Znajdź to czego szukasz.
Jeszcze szybciej. Jeszcze łatwiej.

 
Szanowni Państwo

Zapraszam do zapoznania się
z Raportem Zintegrowanym Grupy ORLEN
za 2015 rok.

Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu PKN ORLEN

Przeczytaj list prezesa zarządu

Filary strategii Grupy ORLEN na lata 2014-2017

Odkryj 6 kapitałów
Grupy ORLEN

Fundamenty naszego sukcesu, dzięki którym napędzamy przyszłość:

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny

Budowa wartości

Tworzymy wartość dla naszych Interesariuszy, wykorzystując i dbając o wszystkie dostępne kapitały. Nie tylko wytwarzamy produkty i usługi, ale budujemy fundament pod zrównoważony rozwój, dzięki czemu stabilnie się rozwijamy.

Zmiany w kapitałach wynikają głównie z realizacji naszej strategii oraz modelu biznesowego i są naszą świadomą odpowiedzią na ryzyka i szanse.

budowa wartości wykres

Model biznesowy Grupy ORLEN

model biznesowy wykres model biznesowy wykres model biznesowy wykres

Grupa ORLEN dziś i jutro

Tworzymy wartość dzięki zintegrowanemu
łańcuchowi wartości, bezpiecznym fundamentom finansowym
oraz nowoczesnej kulturze zarządzania

 
 
  
 
 

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy Grupy ORLEN Kapitał finansowy Grupy ORLEN Kapitał finansowy Grupy ORLEN Kapitał finansowy Grupy ORLEN

Rekordowe wyniki finansowe, pełna integracja segmentów operacyjnych i dalsza poprawa ich efektywności oraz środki kierowane na rozwój nowych obszarów działalności umocniły pozycję Grupy ORLEN w zmiennym otoczeniu rynkowym.

dowiedz się więcej

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny
  
 
 

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny Grupy ORLEN Kapitał produkcyjny Grupy ORLEN Kapitał produkcyjny Grupy ORLEN

Grupa ORLEN jest liderem na rynku paliw i energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern zarządza sześcioma rafineriami i największą w regionie siecią nowoczesnych stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.

dowiedz się więcej

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny
  
 
 

Kapitał ludzki

Stan i struktura zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN w 2015 roku Stan i struktura zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN w 2015 roku Stan i struktura zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN w 2015 roku

LUDZIE filarem Strategii Grupy ORLEN

 • Odpowiedzialność za ludzi, środowisko i partnerów.
 • Rozwój kapitału ludzkiego i innowacji.
dowiedz się więcej

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny
  
 
 

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny Grupy ORLEN Kapitał intelektualny Grupy ORLEN Kapitał intelektualny Grupy ORLEN Kapitał intelektualny Grupy ORLEN Kapitał intelektualny Grupy ORLEN Kapitał intelektualny Grupy ORLEN

Kapitał intelektualny jest zasobem strategicznym Grupy ORLEN, zapewniającym przedsiębiorstwu trwałą przewagę konkurencyjną.

dowiedz się więcej

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny
  
 
 

Kapitał społeczny

Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN Filary kapitału społecznego Grupy ORLEN

Kapitał społeczny Grupy ORLEN opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.

dowiedz się więcej

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny
  
 
 

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny Grupy ORLEN Kapitał naturalny Grupy ORLEN Kapitał naturalny Grupy ORLEN Kapitał naturalny Grupy ORLEN Kapitał naturalny Grupy ORLEN

Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

dowiedz się więcej

 • Kapitał
  finansowy
 • Kapitał
  produkcyjny
 • Kapitał
  ludzki
 • Kapitał
  intelektualny
 • Kapitał
  społeczny
 • Kapitał
  naturalny
  

Budowanie wartości

Budowa mocnej pozycji na dużych i wzrostowych rynkach, silna orientacja na Klienta, doskonałość operacyjna, wzmacnianie zintegrowanego łańcucha wartości oraz zrównoważony rozwój wydobycia ropy i gazu.

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader