Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-7

Akcjonariat i akcje

Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN 1)

1) Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 29 stycznia 2016 roku.

 

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, a także indeksu branżowego WIG-Paliwa. Od 19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą do indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

W 2015 roku indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości (-) 19,7% (r/r), natomiast indeks WIG 9,6% (r/r). W tym okresie cena akcji PKN ORLEN wzrosła o 38,7% (r/r), uzyskując najwyższą stopę zwrotu spośród spółek z WIG20. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 323 408 878 akcji, czyli o 63% więcej w porównaniu z rokiem 2014.

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

KLUCZOWE DANE J.M. 2015 2014 2013 ZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4)/4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej mln PLN 2 837 (5 811) 176 -
     
Najwyższy kurs akcji 1) PLN 85,25 49,50 56,80 72,2%
Najniższy kurs akcji 1) PLN 47,75 36,88 40,50 29,5%
Cena akcji na koniec roku 1) PLN 67,85 48,92 41,00 38,7%
Średnia cena w okresie 1) PLN 65,84 42,26 47,96 55,8%
     
Wskaźnik P/E średni   9,9 (3,1) 116,6 -
Wskaźnik P/E na koniec roku   10,2 (3,6) 99,6 -
     
Liczba wyemitowanych akcji szt. 427 709 061 427 709 061 427 709 061 0,0%
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 29 020 20 924 17 536 38,7%
Średnia dzienna wartość obrotów mln PLN 86 34 44 152,9%
Średni dzienny wolumen obrotu szt. 1 288 482 796 614 915 877 61,7%

1) Ceny akcji wg kursów zamknięcia.

Najważniejsze wydarzenia na tle notowań akcji PKN ORLEN w 2015 roku

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.pl

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 1999 – 2015

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.pl

Zobacz także

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Ład korporacyjny w PKN ORLEN Ład korporacyjny

więcej

Grupa ORLEN - najważniejsze wydarzenia w 2015 roku Nasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader