Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-6

 • G4-9

Grupa ORLEN i otoczenie

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.

ORLEN. Napędzamy przyszłość.

Międzynarodowy Koncern paliwowo-energetyczny

Globalny zasięg i liczba pracowników Grupy ORLEN

struktura akcjonariatu pkn orlen

 • Od 1999 roku notowana na GPW
 • Indeksy: WIG, WIG20, WIG 30, WIG Poland, WIG Paliwa, Respect Index
 • Kapitalizacja (na dzień 31.12.2015): 29 020 mln PLN
 

Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 29 stycznia 2016 roku.

 • PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową jest liderem na rynku paliw i energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Jedyna polska spółka notowana w prestiżowym rankingu Fortune 500 i najlepiej zarządzana firma w Polsce według Euromoney.
 • Sześć rafinerii z największą w regionie siecią blisko 2700 nowoczesnych stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.
 • Koncern dysponuje zasobami własnymi rezerw ropy i gazu (2P1)) na poziomie 97 MMBOE.
 • Jesteśmy jedną z największych firm petrochemicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim
 • W ramach rozwoju energetyki realizacja dwóch projektów budowy elektrociepłowni gazowo-parowych opartych na kogeneracji, dzięki którym Grupa ORLEN zwiększy swój potencjał energetyczny w 2017 roku do 1,5 GWe.
 • ORLEN jest nieprzerwanie od wielu lat najcenniejszą marką w Polsce.
 • Jedyna w regionie firma, która otrzymała już trzykrotnie tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

1) Pewne i prawdopodobne

rekordowy wynik EBITDA LIFO wzrost sprzedaży realizacja strategii rozwoju
 • Ponad 88 mld zł przychodów ze sprzedaży.
 • Rekordowy przerób ropy naftowej - 30,9 mln ton.
 • Wzrost łącznego poziomu zasobów rezerw ropy i gazu do ok. 97 MMBOE3 (2P4).
 • Rekordowy wynik EBITDA LIFO segmentu Detalu 1,5 mld PLN.
 • Dalszy wzrost wartości marki ORLEN do 4,5 mld PLN według rankingu dziennika Rzeczpospolita.
 • Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2015 rok - 0,9 mld PLN

2) zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały

3) Ang. barrel of oil equivalent – baryłka ekwiwalentu ropy naftowej

4) pewne i prawdopodobne

Segmenty działalności GRUPY ORLEN

Segmenty działalności Grupy ORLEN

Lider innowacyjności

Rozwój i wdrażanie innowacji są wpisane w Strategię Grupy ORLEN na lata 2014-2017. Jednym z kluczowych elementów trzeciego filaru Strategii "LUDZIE - Rozwój kapitału ludzkiego i innowacji" jest budowanie wartości poprzez systematyczne zwiększanie wydatków na badania i rozwój, realizację inicjatyw innowacyjnych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dzięki, którym Koncern będzie w stanie osiągać trwałą przewagę konkurencyjną na rynku w dłuższym horyzoncie.

Grupa ORLEN realizuje projekty o charakterze badawczo-rozwojowym związane z wdrożeniem nowych produktów i technologii, a także wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz produkcji i sprzedaży substancji chemicznych.

Jednym z przykładów innowacji jest projekt dotyczący alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, powstanie stacja doświadczalna, w której z wykorzystaniem CO2 oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii hodowane będą glony. Celem tego projektu, realizowanego z myślą o priorytetach unijnej dyrektywy o OZE, będzie opracowanie technologii produkcji wyższej generacji biokomponentów paliw.

W 2015 roku, w ramach rozwoju technologii biokomponentów paliw, PKN ORLEN przystąpił do projektu badawczego austriackiego centrum BIOENERGY 2020+, zajmującego się oceną wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym. Prowadzone prace pozwolą ocenić możliwość wdrożenia technologii produkcji zaawansowanych biopaliw w rafineriach całej grupy kapitałowej - oprócz Polski, także w Czechach.

PKN ORLEN ogłosił też w 2015 roku globalny konkurs w formule tzw. crowdsourcingu na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną procesów produkcyjnych w rafinerii. To pierwszy taki projekt w Polsce, umożliwiający dzięki internetowi zgłaszanie nowych rozwiązań technologicznych nie tylko przez niewielkie zespoły specjalistów, ale również pojedynczych autorów, instytucje badawcze oraz naukowców i studentów z całego świata. Celem konkursu jest znalezienie najbardziej kreatywnej koncepcji technologicznej pozwalającej na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji.

W ramach Grupy Kapitałowej działają dwa ośrodki badawcze - w Polsce jest to Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny (PPPT), a w Czechach – UniCRE. W ramach PPPT, w którym udziały mają po połowie płocki koncern i miasto Płock, od 2015 roku działa Laboratorium Centralne Grupy ORLEN. To obecnie jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie, gdzie wykonywane są analizy surowców, paliw i produktów petrochemicznych.

Grupa ORLEN od lat inicjuje projekty badawczo-rozwojowe, również we współpracy z uczelniami i placówkami naukowymi.

Promowane oraz rozwijane są także kompetencje pracowników w zakresie pobudzania i podejmowania działań innowacyjnych poprzez specjalnie stworzone w tym celu programy szkoleniowe. Firma wdrożyła różne projekty i platformy intranetowe do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą.

SIŁA MARKI

ORLEN to nowoczesna, międzynarodowa marka oferująca innowacyjne produkty i rozwiązania na światowym poziomie. Nieprzerwanie od kilku lat ORLEN jest również najwyżej wycenianą polską marką, zajmując pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu dziennika Rzeczpospolita, budowanym w oparciu o kryteria finansowe, ale też opinie konsumenckie.

wzrost wartości marki

Większości konsumentów ORLEN kojarzy się przede wszystkim ze stacjami paliw, gdzie można zatankować wysokiej jakości paliwo. Koncern doskonale funkcjonuje także na zagranicznych rynkach: w Niemczech pod marką STAR, w Czechach pod marką BENZINA i na Litwie pod marką ORLEN.

Jednak dzisiaj stacja paliw to nie tylko miejsce tankowania, ale przestrzeń wielofunkcyjna, która oferuje odpoczynek, możliwość dokonania zakupów, spożycia posiłku czy odbycia spotkania biznesowego. Oferta pozapaliwowa wciąż się rozwija poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych usług, zwiększając tym samym wygodę i jakość obsługi klientów.

Wartość marki ORLEN jest budowana nie tylko dzięki stacjom. To również potężny, nowoczesny przemysł: rafinerie, zakłady petrochemiczne, instalacje energetyczne, a ostatnio także złoża surowcowe, w tym te leżące po drugiej stronie Atlantyku.

Zobacz także

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie DownstreamNasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader