Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-56

  • G4-57
  • G4-58

Wartości i zasady postępowania

Nasze wartości stanowią fundament Grupy ORLEN - Firmie i Ludziom ją tworzącym wytyczają drogę do osiągania ambitnych celów.

Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN

„Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją. Dokument kompleksowo reguluje kwestie etyczne, takie jak chociażby zagadnienia dotyczące respektowania praw człowieka, różnorodności i równości szans, czy przeciwdziałania korupcji. Dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.”, który został zaimplementowany także w Grupie Kapitałowej uzupełnia strategię biznesową spółki kładąc istotny nacisk na budowę relacji i wzajemnego zaufania w organizacji.

Zapewnia pracownikom możliwość wyjaśnienia wątpliwości czy zauważonych nieprawidłowości. W PKN ORLEN działa także Rzecznik ds. Etyki oraz Komitet Kapitału Ludzkiego. W 2015 roku do Rzecznika ds. Etyki nie zgłoszono spraw wymagających przeanalizowania ich pod kątem zdarzeń czy zachowań korupcyjnych. Przeprowadzone szkolenia dla pracowników (a w ramach spotkań adaptacyjnych także dla nowoprzyjętych pracowników) i kadry kierowniczej, wraz z udostępnieniem elektronicznej platformy szkoleniowej, pomagają rozwiązać wątpliwości pracowników związane z wartościami i etycznym postępowaniem. Tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka są poruszane podczas różnych szkoleń, czy spotkań wewnętrznych. W raportowanym okresie nie odnotowano przypadków dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność.

Innowacyjne podejście do tematu etyki pozycjonuje Grupę ORLEN w gronie liderów przygotowanych na nowe wyzwania przyszłości. Dowodem tego jest uzyskany już trzykrotnie tytuł The World’s Most Ethical Company (w 2014, 2015 i 2016 roku), przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Podejście do tematu etyki w Grupie ORLEN

Zobacz także

Odpowiedzialny pracodawcaOdpowiedzialna firma

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnegoŁad korporacyjny

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader