Kapitały:

Kapitał Naturalny

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

  • Dysponujemy własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie – ponad 97 MMBOE
Główne aktywa produkcyjne w grupie ORLEN
Główne aktywa produkcyjne w grupie ORLEN
  • Aktywa wydobywcze w Kanadzie są zlokalizowane na ponad 465 tys. ha, głównie w prowincji Alberta (z uwzględnieniem udziału partnerów; stan na maj 2016 r.)
Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN w Kanadzie
  • Aktywa poszukiwawcze w Polsce zlokalizowane są na obszarze około 1,9 mln ha (z uwzględnieniem udziału partnerów; stan na maj 2016 r.)
Projekty poszukiwawcze Grupy ORLEN w Polsce
Źródło: Opracowanie własne.
1) Komercyjna produkcja z projektu Płotki (100% gaz).
  • Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych: odnawialne – powietrze, woda, estry, bioetanol i nieodnawialne – ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze
  • Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, m.in. poprzez: ograniczanie emisji substancji do atmosfery, efektywną gospodarkę wodno-ściekową, efektywne gospodarowanie odpadami
  • Zakłady produkcyjne Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie zlokalizowane są na powierzchni ponad 1,7 mln ha.
  • Wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska Grupy ORLEN: 2015 rok - 76,8 mln €.

Wielkość emisji wybranych substancji emitowanych do powietrza [Mg]

  Wielkość emisji [Mg]
substancja 2014 2015 Wzrost/ spadek [%]
Dwutlenek węgla 13 089 877 13 673 219 4,46
Dwutlenek siarki 32 264 34 265 6,20
Tlenki azotu 14 121 11 982 -15,15
Tlenek węgla 5 636 4 221 -25,11
Pyły 2 026 1 923 -5,08
Ogółem 13 143 924 13 725 610 4,43

Dane dla Grupy ORLEN

Wielkość zrzutu ścieków w latach 2014-2015 [m3]

  Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]
Rodzaj ścieków 2014 2015 Wzrost/ spadek [%]
Przemysłowe 42 046 900 43 741 219 4,03
Pozostałe 12 300 481 10 172 418 -17,30
Ogółem 54 347 381 53 913 637 -0,80

Dane dla Grupy ORLEN

Zobacz także

Odpowiedzialność środowiskowaOdpowiedzialna firma

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie WydobycieNasza Działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader