Kapitały:

Kapitał Społeczny

Kapitał społeczny Grupy ORLEN opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.

  • „Wartości i zasady postępowania” - stanowią fundament relacji wewnątrz firmy i z zewnętrznymi interesariuszami. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją
  • Zaangażowanie w projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe na rzecz społeczności lokalnych oraz na poziomie ogólnokrajowym
  • Polityka dobroczynności – jej priorytetami są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie; pomocy udzielamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka
  • Współpraca ze społecznościami lokalnymi - dążymy do tego, żeby Grupa ORLEN postrzegana była jako aktywny i wiarygodny partner lokalnej społeczności, wpływający aktywnie na pozytywne zmiany w otoczeniu
  • Wolontariat Pracowniczy – nasi pracownicy inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem czy pracą fizyczną wszelkie działania realizowane na rzecz inicjatyw społecznych Grupy ORLEN
  • Współpraca z NGOs - współpraca z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, jest zawsze inspirująca dla obydwu stron, dzięki niej zachodzą pozytywne zmiany w otoczeniu
  • Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju - między innymi: Global Compact, Fair Trade, Respect Index, Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, Deklaracja przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, czy Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce
logo Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego logo ORLEN dla Płocka logo Respect Index logo Fundacja ORLEN Dar Serca logo Fairtrade logo Wolontariat ORLEN

Zobacz także

Nasi InteresariuszeGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Otoczenie społeczneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

SpołeczeństwoOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader