Kapitały:

Klienci

Produkty Grupy ORLEN znajdują nabywców w ponad 50 krajach na 4 kontynentach. Wśród nich są zarówno klienci indywidualni, m.in. kierowcy, jak i instytucjonalni, reprezentujący praktycznie większość gałęzi przemysłu – przemysł chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, elektroenergetyczny, budownictwo, produkcję opakowań, rolnictwo czy przemysł spożywczy.

Do klientów indywidualnych docieramy między innymi za pośrednictwem sieci stacji paliw zlokalizowanej w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Każdy klient kupujący produkty zyskuje gwarancję ich najwyższej jakości. Wysiłek inwestycyjny sprawia, że benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe wytwarzane w rafineriach Grupy ORLEN, w pełni odpowiadają wymaganiom europejskim, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Ponadto - jako pierwszy producent w Polsce - zaczęliśmy zabezpieczać swoje produkty przed skażeniem mikrobiologicznym.

Zakres działalności prowadzonej przez klientów instytucjonalnych jest bardzo zróżnicowany - od niewielkich firm lokalnych, do największych polskich firm i międzynarodowych korporacji, takich jak Grupa Azoty, KGHM, PGE, czy BASF, EDF, Grupa Veolia, GDF Suez, BP, Shell.

Produkty petrochemiczne (m.in. benzen, etylen, PTA) stanowią bazę dla innych produktów oraz usług, z których korzysta się w codziennym życiu. Wytwarzamy nie tylko paliwo do samochodów, samolotów, statków, elektrowni, ale także środki smarne, asfalt oraz wiele innych podstawowych substancji organicznych wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych, farmaceutyków oraz praktycznie wszystkich innych produktów chemicznych.

Olej opałowy ciężki przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych.Dzięki paliwom lotniczym zapewniany jest serwis paliwowy dla wszystkich typów samolotów.Jesteśmy jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw produkujących i sprzedających asfalty. Asfalty są nabywane przez firmy i konsorcja celowe powołane do realizacji inwestycji w obszarze budownictwa drogowego, a także podmioty produkujące wyroby na bazie asfaltów dla potrzeb budownictwa (m.in. pokrycia dachowe, papy, masy termoizolacyjne).

Spółka ORLEN Paliwa jest jedną z największych polskich organizacji sprzedażowych. Oferuje odbiorcom hurtowym kompleksową ofertę produktów paliwowych, m.in. benzyn (pb95, pb98), olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG). Sprzedawane przez spółkę paliwa są najwyższej jakości oraz spełniają normy Unii Europejskiej, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Są również przyjazne dla środowiska. Składy chemiczne benzyn, oleju napędowego, oleju napędowego grzewczego dobierane są na podstawie najnowszych światowych badań. Oferowane produkty gazowe spełniają wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589, a ich jakość potwierdzają specjalne certyfikaty. ORLEN Paliwa zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny, które wykorzystywane są w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych, m. in. w przemyśle, rolnictwie, produkcji żywności, czy budownictwie.

Spółka ANWIL jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych dla rolnictwa, przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Głównym odbiorcą wyrobów z PCW jest budownictwo oraz szeroko rozumiany sektor infrastruktury komunalnej (stolarka okienna i drzwiowa, rury i armatura, parapety, rynny), a także przemysł elektryczny (osłony do kabli i przewodów) i produkcji opakowań (folie). Wyroby z PCW mają także szereg innych zastosowań (np. do wyrobu obuwia, czy węży ogrodowych). Wodorotlenek sodu jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który jest wykorzystywany niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu, zarówno jako surowiec w różnego rodzaju syntezach organicznych i nieorganicznych, jak i surowiec pomocniczy w przemyśle aluminiowym, celulozowo – papierniczym, włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, a także w przemyśle spożywczym.

Spółka ORLEN Południe jest kluczowym graczem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów. Oferuje zarówno biokomponenty przeznaczone, np. do komponowania z tradycyjnymi olejami napędowymi pochodzenia naftowego, jak i biokomponenty mogące stanowić samoistne paliwo. Spółka ma w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów adresowanych do zastosowań w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, małych i średnich przedsiębiorstwach a także specjalistycznych instalacjach i obiektach przemysłowych.

IKS Solino wytwarza produkty stworzone na bazie soli wydobywanej w swoich kopalniach. Granulat solny jest używany w zmywarkach do naczyń. Spółka produkuje także sól kuchenną, sól peklującą na potrzeby przemysłu mięsnego, sól paszową wykorzystywaną w procesie produkcji pasz oraz mieszanek paszowych, czy sól przemysłową będącą składnikiem produkcji proszków do prania, płynów do mycia naczyń, mydła, detergentów, a także służącą do posypywania chodników.

Grupa ORLEN oferuje również szeroki zakres usług, m.in. dostawy paliw żeglugowych i autogazu, usługi transportowe, serwis stacji paliw i baz magazynowych, remonty różnych urządzeń, czy BHP i p.poż.

Zobacz także

Nasze produkty, usługi i markiGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Grupa ORLEN - najważniejsze wydarzenia w 2015 rokuNasza działalność w 2015 roku

więcej

Odpowiedzialność wobec KlientówOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader