Kapitały:

Otoczenie makroekonomiczne

Głównymi czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na decyzje produkcyjne i rozwojowe koncernów naftowych oraz na ich wyniki finansowe, są:

 • Giełdowe ceny ropy naftowej,
 • Giełdowe ceny paliw i produktów petrochemicznych,
 • Kurs dolara amerykańskiego,
 • Tempo rozwoju gospodarki globalnej oraz wiodących gospodarek (Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, Chiny, Indie, Brazylia, Rosja),
 • Przyrosty globalnego wydobycia ropy naftowej w krajach OPEC i poza OPEC,
 • Rezerwy wydobycia w krajach OPEC,
 • Ryzyko geopolityczne,
 • Zmiany regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych w produkcji energii oraz w transporcie.

Do tego klasycznego zestawu od połowy 2014 roku dołączyły dwa nowe czynniki:

 • Istotny przyrosty wydobycia ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych (w USA i Kanadzie),
 • Rosnące w relacji do rynkowej ceny ropy i gazu koszty działalności poszukiwawczej i wydobywczej.

Wspomniane czynniki zasługują na szczególną uwagę z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest dynamiczny przyrost podaży ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych – najbardziej istotny czynnik strukturalny, stojący za spadkiem cen ropy naftowej w drugiej połowie 2014 roku. Silna interakcja pomiędzy poziomem produkcji z tego typu złóż a zmianami cen ropy naftowej spowodowana jest ultra- krótkim cyklem wydobywczym, liczonym w miesiącach a nawet tygodniach lub dniach, a nie w latach, jak to ma miejsce w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych. Przeciętny czas uruchomienia produkcji ze źródeł niekonwencjonalnych to 90 dni w porównaniu z okresem 3-5 lat w przypadku wydobycia ropy z wód płytkich czy 8 lat w przypadku wierceń głębokowodnych, które również przyczyniły się do dynamicznego przyrostu podaży ropy naftowej poza krajami OPEC. Drugim czynnikiem są koszty działalności poszukiwawczej i wydobywczej, ponieważ obecnie to od nich zależy poszukiwana cena ropy, równoważąca oczekiwany popyt z podażą.

Głęboki spadek cen ropy naftowej w drugiej połowie 2014 roku a następnie trwająca już ponad 5 kwartałów faza niskich cen wymusiła głęboką redukcję nakładów na poszukiwania i wydobycie oraz spadek kosztów tej działalności. Dostosowania w obszarze poszukiwań i wydobycia nie rozkładają się równomiernie na wszystkie segmenty podaży. Po zmianie strategii Arabii Saudyjskiej z obrony ceny ropy na obronę udziału w rynku, podażowa strona globalnego rynku ropy podzieliła się na trzy segmenty, które niejednorodnie reagują na sygnały cenowe. Wyróżnikami odmiennych reakcji są:

 • Długość cyklu inwestycyjnego (w przypadku wydobycia niekonwencjonalnego krótki cykl, liczony w miesiącach, oraz długi cykl, liczony w latach, w przypadku wydobycia konwencjonalnego),
 • Możliwości finansowania inwestycji (liczą się ceny spot, które determinują bieżące wpływy gotówki),
 • Stopień oparcia decyzji wydobywczych na rachunku ekonomicznym.

Najbardziej wrażliwym cenowo segmentem globalnego wydobycia jest wydobycie lądowe w USA (tightoil). Na przeciwnym biegunie znajdują się kraje OPEC, które podejmują decyzje wydobywcze na podstawie przesłanek poza biznesowych, takich jak potrzeby finansowe budżetu państwa. Ta grupa nie jest jednorodna. Arabia Saudyjska ma możliwości zwiększenia wydobycia w krótkim okresie czasu, po niskim koszcie krańcowym, jednak nadal utrzymuje rezerwy wydobycia i stabilny poziom produkcji. Pozostałe kraje OPEC i Rosja wydobywają tyle ropy, ile są obecnie w stanie, bez względu na cenę. Trzeci segment stanowią kraje poza USA i poza Rosją i OPEC. Przeciętny cykl inwestycyjny w tym segmencie trwa od 3 do 5 lat, czyli tyle samo, ile w krajach OPEC. Jednakże decyzje o inwestycjach w poszukiwania i wydobycie w tym segmencie oparte są na rachunku ekonomicznym, którego podstawą są przyszłe ceny ropy, oczekiwane za kilka lat. Wydobycie w tym segmencie spowolniło, ale wciąż rośnie. Duża niepewność cen ropy doprowadziła jednak do odroczenia lub redukcji wielu projektów wydobywczych, co wpłynie na przyszłą podaż i ceny ropy w przyszłości.

Zobacz także

Outlook 2016+Nasza Strategia

więcej

Otoczenie rynkoweGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Filary i założenia strategiczneNasza Strategia

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader