Kapitały:

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Drodzy Państwo,

przewodnicząca rady nadzorczej PKN Orlen

Rok 2015 to rekordowe notowania akcji PKN ORLEN, dalszy wzrost wartości Koncernu oraz  wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej. Grupa ORLEN dzięki nowoczesnej strukturze, doskonale ułożonym procesom wewnętrznym i zarządzaniu na najwyższym światowym poziomie wykorzystuje możliwości stwarzane przez dobre otoczenie makroekonomiczne, niskie ceny ropy oraz dobre marże zarówno rafineryjne jak i petrochemiczne.

Konsekwentnie realizowana jest strategia Koncernu. Prowadzone są inwestycje w obszarze rafineryjnym i petrochemicznym oraz tworzone nowoczesne moce wytwórcze w energetyce, które uzupełniają łańcuch wartości oraz służą nie tylko potrzebom przemysłowym, ale również społeczności lokalnej.

Koncern dynamicznie rozwija się w segmencie Detalu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz stwarzając im korzystne warunki zakupów z wykorzystaniem programów flotowych i lojalnościowych.

W ramach segmentu Wydobycie Koncern rozwija zdolności wydobywcze w Polsce, które generują ekonomicznie opłacalne przepływy węglowodorów. Odbywa się to między innymi dzięki wcześniejszemu rozwojowi know how i kompetencji w tym zakresie w szczególności poprzez akwizycje kanadyjskie i działalność wydobywczą w Kanadzie. Jest to nadal wąski zakres działania Koncernu, jednak budowany konsekwentnie i w zgodzie z przyjętą strategią.

W zakresie działalności operacyjnej kontynuowano własnościowe i organizacyjne porządkowanie Spółek Grupy wzmacniając przejrzystość funkcjonowania całego Koncernu i optymalizując ekonomicznie i strukturalnie prowadzone procesy biznesowe, przy zachowaniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Silny nacisk położono na rozwój innowacyjności otwierając szereg nowych, innowacyjnych projektów, które w perspektywie będą wzmacniać rozwój podstawowej, jak również potencjalnie dodatkowej działalności Koncernu. Szczególną uwagę zwrócono także na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ORLEN, jako istotny aspekt nowoczesnego przedsiębiorstwa budujący jego wartość ekonomiczną oraz wartość najlepszej polskiej marki.

Akcjonariuszom, wzorem lat poprzednich Koncern proponował stabilną i przewidywalną politykę dywidendową, która uwiarygadnia wysoki poziom działalności oraz wyników ekonomicznych. Zapewniał też najwyższe standardy ładu korporacyjnego i komunikacji z interesariuszami. W 2015 roku wprowadzono formułę raportowania zintegrowanego. W Raporcie Zintegrowanym PKN ORLEN za 2014 rok zaprezentowane zostały finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania Koncernu oraz powiązania między nimi. Sprawozdanie przygotowane w tej formie zostało docenione przez niezależne eksperckie gremia, podobnie jak standardy stosowane w bieżącej komunikacji z inwestorami, czego wyrazem są nagrody w konkursie The Best Annual Report za najlepszy raport zintegrowany, raport w internecie, najlepsze zastosowanie MSSF/MSR oraz nagroda specjalna „The Best of the Best”.

W żadnym momencie roku 2015 nie nastąpiło jakiekolwiek zakłócenie prowadzonej działalności, planowania budżetowego czy funkcjonowania organów Spółki. Przeprowadzone w Zarządzie w 2015 roku zmiany gwarantują silne przywództwo i sprawnie, efektywnie oraz zgodnie działający Zarząd.

Rok 2015 przebiegał także pod znakiem analiz strategicznego średnio i długoterminowego kierunku rozwoju Koncernu w szybko zmieniających się uwarunkowaniach globalnych. W związku z kończącą się w 2017 roku średnioterminową strategią analizy te będą wymagały kontynuacji i konkludowania w roku 2016. W zmieniającym się i trudno przewidywalnym świecie jest to dużym wyzwaniem, które stanowi wielką odpowiedzialność dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy. Dzięki stabilności Grupy Kapitałowej, jej dobremu zorganizowaniu oraz uporządkowaniu, mocno wierzę, że rok 2016 okaże się kolejnym sukcesem.
 

Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN

podpis przewodniczącej rady nadzorczej PKN Orlen

Zobacz także

List Prezesa PKN ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Filary i założenia strategiczneNasza Strategia

więcej

Outlook 2016+Nasza Strategia

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader