Kapitały:

Specjalne uprawnienia akcjonariuszy

Uprawnienia akcjonariuszy PKN ORLEN

Prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie zbycia lub obciążenia akcji albo udziałów w istotnych spółkach zależnych Spółki, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa. Ponadto, Skarbowi Państwa przysługują specjalne uprawnienia w Spółce wynikające z Ustawy o Szczególnych Uprawnieniach Ministra Właściwego do Spraw Skarbu Państwa.

Zobacz także

Akcjonariat i akcjeGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Filary i założenia strategiczneNasza Strategia

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader