Kapitały:

Działalność Grupy ORLEN w segmencie Detal

Zbigniew Leszczyński

Po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy wynik EBITDA segmentu detalicznego wynoszący tym razem ponad 1,5 mld PLN. Zawdzięczamy ten rezultat wyższej sprzedaży wolumenowej paliw o 2,7% (r/r) oraz poprawie marż pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim. W minionym roku koncentrowaliśmy się w Polsce na dalszym rozwoju oferty poprzez uruchomienie kolejnych 154 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, wzroście udziałów Grupy ORLEN na rynku czeskim i utrzymaniu pozycji na rozwiniętym rynku niemieckim oraz na Litwie.

Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN

2015
  J.M. GRUPA ORLEN POLSKA NIEMCY CZECHY LITWA
Stacje detaliczne
Udział w rynku % - 36,7 6,0 15,9 3,6
Liczba stacji, w tym: liczba 2 679 1 749 565 339 26
Premium liczba 1 684 1 541 1 117 25
Ekonomiczne liczba 903 159 541 202 1
Pozostałe liczba 92 49 23 20 -
RAZEM liczba 2 679 1 749 565 339 26
  CODO / COCO liczba 2 130 1 307 465 332 26
  DOFO / DODO liczba 549 442 100 7 -
  RAZEM liczba 2 679 1 749 565 339 26
  J.M. GRUPA ORLEN POLSKA CZECHY LITWA
Punkty STOP CAFE i STOP CAFE BISTRO
Łącznie punktów liczba 1 558 1 404 131 23
Stop Cafe liczba 1 027 905 99 23
Stop Cafe Bistro liczba 531 499 32 -

Trendy rynkowe

Rok 2015 był okresem znacznych obniżek cen detalicznych paliw będących pochodną spadku cen ropy naftowej. Niższe ceny na stacjach ograniczyły także atrakcyjność sieci ekonomicznych. Uznanie klientów zaczęły zdobywać stacje premium, którzy chętniej tankowali droższe paliwa premium oraz większą uwagę zwracali na ofertę pozapaliwową i gastronomiczną. Cena przestała być najważniejszym elementem wyboru miejsca tankowania. W rezultacie działania poszczególnych sieci ukierunkowane były na rozwój sklepów a zwłaszcza gastronomii.

Na rynkach macierzystych Grupy ORLEN nie nastąpiły znaczące zmiany liczby funkcjonujących stacji paliw. Coraz więcej stacji niezależnych rozpoczęło współpracę z sieciami międzynarodowymi lub przystąpiło do stowarzyszeń je zrzeszających. W 2015 roku na rynku polskim pojawiła się firma TOTAL, która docelowo planuje uruchomienie około 100 stacji franczyzowych w kolejnych latach.

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem na rynku paliwowym w Europie Centralnej dysponującym siecią 2 679 stacji paliw działających w segmencie Premium i ekonomicznym. W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie Premium oraz BLISKA w segmencie ekonomicznym, w Republice Czeskiej odpowiednio pod marką Benzina Plus i Benzina, natomiast na Litwie pod markami ORLEN i Ventus. Na rynku niemieckim stacje paliw funkcjonują głównie w segmencie ekonomicznym pod marką STAR, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2015 roku dysponowała siecią 1 749 stacji paliw. Realizowany program inwestycyjny ukierunkowany był na budowę nowych stacji paliw oraz obiektów autostradowych, modernizację istniejących obiektów i rebranding stacji BLISKA na ORLEN. W dalszym ciągu koncentrowano się na rozwoju oferty gastronomicznej i nowych formatów sklepowych. Korporacyjne programy flotowe i lojalnościowe przyczyniły się do umocnienia pozycji lidera rynkowego oraz zwiększenia łącznego wolumenu sprzedanych paliw o 3,8% (r/r).

Kontynuowana rozbudowa systemu drogowego w Polsce stwarza możliwość rozwoju sieci o tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowane przy autostradach i drogach ekspresowych. Na koniec 2015 roku na rynku polskim funkcjonowały 69 MOP’y, z czego 27 (39,1%) należało do Grupy ORLEN. W trakcie przygotowania do realizacji znajdują się 4 obiekty tego typu.

Od 2003 roku Grupa ORLEN jest obecna na największym detalicznym rynku paliw w Europie – Niemczech. Należąca do Grupy sieć STAR licząca na koniec 2015 roku 565 stacji paliw zarządzanych przez ORLEN Deutschland GmbH utrzymała w 2015 roku 6,0% udział na niemieckim rynku detalicznym.

W Czechach Grupa ORLEN utrzymała pozycję lidera pod względem liczby stacji paliw - na koniec 2015 roku spółka Benzina zarządzała 339 stacjami paliw. Skuteczne działania operacyjne oraz optymalizacja procesu zarządzania ceną detaliczną przyczyniły się do wzrostu udziału w czeskim rynku detalicznym o 0,8 p.p. (r/r) do poziomu 15,9%.

Grupa ORLEN na Litwie na koniec 2015 roku posiadała 26 stacji paliw i zwiększyła udział rynkowy w sprzedaży detalicznej o 0,1 p.p. (r/r) do poziomu 3,6%.

Liczba stacji Grupy ORLEN na głównych rynkach działalności na koniec 2015 roku

Liczba stacji Grupy ORLEN na głównych rynkach działalności na koniec 2015 roku

Udział w detalicznym rynku paliw w Polsce

Udział Grupy ORLEN w detalicznym rynku paliw w Polsce w roku 2014 i 2015

Sprzedaż wolumenowa segmentu detalicznego Grupy ORLEN w 2015 roku wzrosła o 2,7% (r/r) i wyniosła 7 986 tys. ton w rezultacie wyższej sprzedaży paliw na rynku polskim, czeskim i litewskim, przy nieznacznie niższych wolumenach na rynku niemieckim.

W 2015 roku na rynku polskim kontynuowano działania zmierzające do dalszego rozwoju sprzedaży flotowej. Grupa ORLEN zwiększyła wolumen w tym kanale o blisko 4,5 p.p. (r/r) do poziomu 30,2% łącznego wolumenu sprzedaży segmentu. W 2015 roku za pośrednictwem systemu kart flotowych Flota i OPEN DRIVE kierowcy mogli dokonywać płatności na wszystkich polskich autostradach. Uruchomiona została nowa funkcjonalność umożliwiająca pełną kontrolę parametrów monitoringu GPS zestawionych z wydatkami paliwowymi na stacjach Grupy ORLEN. Wprowadzone rozwiązanie pozwala na oszczędności w kosztach użytkowania i zarządzania flotą samochodową, a także zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Duży sukces osiągnął program MikroFlota, w ramach którego sprzedaż wolumenowa wzrosła o 147% (r/r) do 21 mln litrów.

W 2015 roku osiągnięto znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych. Głównym motorem tego sukcesu był dalszy rozwój Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, efektywne działania marketingowe wspierające sprzedaż, a także systematyczne poszerzanie oferty o nowe produkty. W czwartym kwartale 2015 roku na dwóch stacjach testowych uruchomiono pilotażowo nowy format gastronomiczny - Stop Cafe 2.0. W ramach rozwoju nowych formatów sklepowych rozpoczęto testy 10 sklepów convenience.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie detalicznym (mln PLN/ tys. ton)

  2015 2014 Zmiana %
Sprzedaż wartość wolumen wartość wolumen
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Segment Detal            
Lekkie destylaty 1) 12 084 3 000 13 951 2 916 (13,4%) 2,9%
Średnie destylaty 2) 15 567 4 986 18 659 4 860 (16,6%) 2,6%
Pozostałe 3) 3 401 0 3 303 0 (3,0%) -
razem 31 052 7 986 35 913 7 776 (13,5%) 2,7%

1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland.
3) Pozostałe wartość - obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie detalicznym

 

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie detalicznym (tys. ton)

Sprzedaż 2015 2014 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Rynki        
Polska 4 785 4 609 176 3,8%
Niemcy 2 602 2 621 -19 (0,7%)
Czechy 538 488 50 10,2%
Litwa 61 58 3 5,2%
razem 7 986 7 776 210 2,7%

Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie detalicznym

 

Przeważająca ilość paliw sprzedawanych na rynku polskim, czeskim i litewskim pochodziła z produkcji realizowanej w segmencie Downstream Grupy ORLEN. Wyjątek stanowi rynek niemiecki, na którym Grupa ORLEN nie posiada własnych aktywów rafineryjnych. Do grupy największych dostawców niemieckiej spółki należą działający na niemieckim rynku hurtowym sprzedawcy, m.in. Deutsche BP AG, Holborn European Marketing Company Limited, TOTAL Deutschland GmbH.

Zobacz także

Odpowiedzialność wobec KlientówOdpowiedzialna firma

więcej

Realizacja Strategii w 2015 roku Nasza Strategia

więcej

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader