Kapitały:

REALIZACJA STRATEGII

Podsumowanie realizacji działań strategicznych w 2015 roku

Podsumowanie realizacji działań strategicznych Grupy ORLEN w 2015 roku
2) Przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w roku 2015 wyniosły (993) mln PLN i dotyczyły głównie ujętych w II kwartale 2015 roku odpisów aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w kwocie (429) mln PLN, ujętych w III kwartale 2015 roku odpisów aktywów petrochemicznych Grupy Unipetrol w związku z awarią instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w kwocie (93) mln PLN oraz odpisów aktywów wydobywczych w Kanadzie w wysokości (423) mln PLN ujętych w IV kwartale 2015.

Realizacja strategii w segmentach

Realizacja strategii w segmentach Grupy ORLEN
3) Przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w kwocie (136) mln PLN związanych z awarią instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol w kwocie (93) mln PLN opisaną powyżej.

Segment Downstream

W segmencie Downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) budowa wartości odbywa się poprzez pogłębienie integracji łańcucha wartości oraz systematyczne rozszerzanie koszyka produktów i stopnia konwersji. W tym obszarze w 2015 roku Unipetrol podpisał umowę na budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w Litvínovie w Czechach - jednej z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie. PKN ORLEN kontynuował również dwa duże projekty energetyczne: finalizowano budowę elektrowni CCGT we Włocławku (463 MWe) oraz rozpoczęto budowę CCGT w Płocku (596 MWe), umożliwiające osiągnięcie korzyści z kogeneracji przemysłowej.

PKN ORLEN konsekwentnie dąży również do poprawy kluczowych wskaźników efektywnościowych oraz optymalizacji struktury i restrukturyzacji aktywów zapewniających doskonałość operacyjną segmentu. W tym zakresie w 2015 roku zmodernizowano, m.in. instalację DRW IV oraz sfinalizowano dostosowanie EC w Płocku do wymagań środowiskowych obowiązujących od początku 2016 roku oraz w pełni wdrożono czterozmianowy system pracy. W ramach realizacji StrategiiPKN ORLEN uruchomił również pierwszy w Polsce otwarty konkurs na innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną procesów produkcyjnych (odzysk ciepła niskotemperaturowego).

Budowa wartości w segmencie Downstream pozwoliła na osiągnięcie w 2015 roku EBITDA LIFO w wysokości 7,8 mld PLN, wobec nakładów kapitałowych przeznaczonych na segment w wysokości 2,2 mld PLN.

Wykorzystanie mocy rafineryjnych [%]1)

 

Wykorzystanie mocy instalacji olefin [%]1)

 

Spadek wynikający z awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol z sierpnia 2015 roku

1) Wykorzystanie mocy rafineryjnych oraz wykorzystanie mocy instalacji olefin zaprezentowano jako średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu zdarzeń niestandardowych obejmujących dłuższe przestoje remontowe.

Udział w rynku paliw w Polsce [%]

 

EBITDA LIFO [mld PLN]

 

*) Cel strategiczny na lata 2014-2017

Segment Detal

Budowa wartości segmentu Detal odbywa się poprzez rozwój nowoczesnej sieci stacji własnych oraz kanału DOFO i wzrost sprzedaży paliw w rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Litwa, Niemcy) oraz sprzedaży pozapaliwowej. Na koniec 2015 roku Grupa ORLEN dysponowała liczbą 2 679 stacji, które odnotowały wzrost sprzedaży o 2,7% (r/r).

W segmencie Detalu realizowane jest również wprowadzenie nowych produktów i usług, wdrożenie nowych formatów Stop Cafe oraz sklepowych pod marką ORLEN. W 2015 roku trwały prace testowe i przygotowawcze do wdrożenia nowego formatu sklepu na stacjach paliw oraz podejmowane były działania mające na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego. W Czechach odnotowane zostały dalsze wzrosty zarówno wolumenu paliw jak i sprzedaży pozapaliwowej w związku z rozwojem Stop Cafe.

Budowa wartości w segmencie Detal pozwoliła na osiągnięcie EBITDA w wysokości 1,5 mld PLN, wobec nakładów kapitałowych przeznaczonych na segment w wysokości 0,4 mld PLN.

Wzrost udziału sprzedaży paliw w rynkach macierzystych [%]1)

 

1) Polska, Czechy, Litwa, Niemcy.

Wzrost marży pozapaliwowej [indeks]
 

 
 

EBITDA LIFO [mld PLN]

 

*) Cel strategiczny na lata 2014-2017

Segment Wydobycia

Strategia na lata 2014-2017 zakłada w segmencie Wydobycia zrównoważony rozwój aktywów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych poprzez koncentrację na najbardziej perspektywicznych obszarach złóż niekonwencjonalnych oraz dalszy rozwój projektów konwencjonalnych. W ramach realizacji strategii w obszarze Wydobycia, PKN ORLEN w 2015 roku dokonał akwizycji aktywów wydobywczych w Kanadzie i Polsce. W Kanadzie Koncern przejął 100% udziałów firmy Kicking Horse Energy. W Polsce z kolei PKN ORLEN objął całość udziałów FX Energy. Po zamknięciu tych transakcji, Grupa ORLEN dysponuje łącznymi zasobami 97 mln boe rezerw ropy i gazu (2P), a łączne średnie wydobycie w 2015 roku wyniosło 7,1 tys. boe/d, przy średniej produkcji w 4 kwartale 2015 na poziomie 7,3 tys. boe/d.

Zgodnie z harmonogramem realizowano również proces integracji ORLEN Upstream Canada w ramach Grupy ORLEN oraz kontynuowano prace poszukiwawcze w Polsce.

Wydobycie węglowodorów [mln boe/rok]

 

Zasoby węglowodorów [mln boe]

 
 

EBITDA [mld PLN]

 

*) Cel strategiczny na lata 2014-2017

Zobacz także

Model biznesowy Grupy ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Outlook 2016+Nasza Strategia

więcej

Grupa ORLEN - najważniejsze wydarzenia w 2015 rokuNasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader