Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-EC9

  • G4-DMA Praktyki zakupowe

Odpowiedzialność wobec Dostawców

Dostawcy to jedna z kluczowych grup Interesariuszy. Strategia CSR na lata 2015 – 2017 zakłada, że dostawcy współpracujący z Koncernem są zobowiązani spełniać zdefiniowane kryteria dotyczące wartości ORLEN i odpowiedzialności. Obszar Zakupów ściśle współpracuje z Interesariuszami, analizuje ich potrzeby, ustala wspólne priorytety, plany, kluczowe wskaźniki efektywności i usprawnienia.

W 2015 roku uległy zmianie zasady współpracy z dostawcami. Funkcja administracyjno-wspierająca stała się proaktywną i pro-biznesową. Realizacja celów strategicznych opiera się przede wszystkim na wdrożeniu kompleksowego zarządzania kategoriami zakupowymi, modelu zarządzania dostawcami (tj. segmentacja, kwalifikacja, zasady zarządzania) oraz stosowaniu światowych standardów zakupowych.

Zdefiniowane zostały i sukcesywnie są wdrażane zasady współpracy w ramach Grupy . Służy temu wyznaczenie i stosowanie wspólnych standardów w zakresie procedur, procesów, narzędzi, systemów i struktur zakupowych. Kluczowym elementem jest wdrażanie w spółkach Grupy ORLEN platformy zakupowej Connect. Wpływa to na ujednolicenie i uspójnienie procesów zakupowych w całej Grupie, transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań, wymianę wiedzy oraz poprawę komunikacji z dostawcami.

W 2016 roku będą kontynuowane fundamentalne zmiany związane z budową strategii dla kategorii zakupowych, tworzeniem systemu kwalifikacji i oceny dostawców czy integracją narzędzi zakupowych. Zacznie działać nowa strefa dostawcy na Platformie Zakupowej Connect, która w znaczącym stopniu ułatwi im poruszanie się w systemie, jest też odpowiedzią na najnowsze trendy w rozwijaniu aplikacji. Przede wszystkim jednak stanowi odpowiedź na postulaty dostawców zgłaszane podczas badania satysfakcji. Uczestnicy badania oczekiwali, że narzędzie będzie intuicyjne i przejrzyste.

Inicjatywy i dobre praktyki są wdrażane w całej Grupie ORLEN. Głównym elementem scalającym działania zakupowe jest budowanie wspólnie z partnerem biznesowym i wdrażanie strategii kategorii zakupowych. Strategiczne zarządzanie kategoriami pozwala na przełożenie wyznaczonych w Strategii Koncernu kierunków rozwoju na działania operacyjne, dostosowane do specyfiki każdej kategorii zakupowej. Celem tych działań jest wypracowanie nowych rozwiązań, optymalizacja procesów, obniżenie kosztów.

Grupa ORLEN korzysta z usług starannie wybranych dostawców. W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych, rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany został model kwalifikacji i oceny dostawców. Kryteria wypracowane, m.in. w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, finansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z kontrahentami.

Istotne znaczenie mają wśród nich partnerzy lokalni, a więc ci, których siedziba główna znajduje się w powiecie płockim oraz w województwie mazowieckim. Grupa ORLEN korzystając z usług lokalnych dostawców wspiera najbliższy rynek i biznes. Dostawcy z otoczenia spółek cechują się znajomością rynku lokalnego, często dobrze znają potrzeby i oczekiwania spółek Grupy ORLEN, a ich bliskość pozwala także na obniżenie kosztów, np. transportu czy zakwaterowania. Wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku, stanowiły w 2015 roku około 4% wydatków PKN ORLEN. Stanowi to wzrost o 1 p.p. w stosunku do roku 2014. Koncern współpracuje z dostawcami z najbliższego otoczenia wpływając tym samym na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizując strategię odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw.

W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN, Unipetrolu (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców wyniósł w 2015 roku, kolejno – 9% i 7%.

Stawiając ogromny nacisk na osiąganie założonych celów strategicznych oraz dostosowanie się do światowych standardów pamiętamy, że naszym najważniejszym ogniwem są Ludzie. Dlatego w ramach Akademii Zakupowej budujemy kompetencje zawodowe i wzmacniamy umiejętności miękkie, takie jak: przywództwo, komunikacja, budowanie relacji naszych pracowników, co ma wpływ na wysoką jakość współpracy i profesjonalny poziom prowadzonych procesów zakupowych.

Chartered Institute of Procurement & Supply logo

W 2015 roku PKN ORLEN otrzymał Certyfikat CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply) przyznany przez największą na świecie organizację branży zakupowej. Potwierdza on międzynarodowe standardy stosowane przez firmę w procedurach zakupowych.

Formą dialogu z Interesariuszami było przeprowadzone w 2015 roku drugie już badanie satysfakcji oceniające współpracę z Obszarem Zakupów. O zdanie zapytani zostali partnerzy biznesowi oraz dostawcy. Badanych było wiele aspektów współpracy, m.in. oceniano kompetencje pracowników, ich umiejętność komunikacji, zaangażowanie. Ocenie poddane zostały też wykorzystywane przez PKN ORLEN narzędzia, w tym Platforma Zakupowej CONNECT. Wynik badania pokazał, że współpraca jest oceniana dobrze, a ogólny indekssatysfakcji wzrósł w stosunku do 2014 roku.

Kodeks postępowania dla Dostawców

PKN ORLEN włączył kryteria odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne. Zostały one zebrane w jeden dokument, tj. „Kodeks postępowania dla Dostawców”. Od kwietnia 2016 roku jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów.

Zobacz także

DostawcyGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Pośredni wpływ ekonomicznyOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader