Kapitały:

Outlook CSR 2016+

Odpowiedzialne zarządzanie w Grupie ORLEN zdeterminowane jest myśleniem o wpływie działalności Koncernu na otoczenie bliskie i dalekie, na przewidywaniu jej skutków na dziś, ale też myśleniu o tym co oznacza ona dla przyszłych pokoleń.

Opracowując w 2014 roku nową Strategię CSR dla Grupy ORLEN przeprowadzono między innymi analizę trendów wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz zróżnicowanych oczekiwań dużej i różnorodnej grupy interesariuszy Grupy ORLEN. Wdrażana od ponad roku Strategia CSR , która w sposób efektywny ma wspierać działalność biznesową, odpowiada więc na potrzeby Koncernu, jak i wyzwania stawiane przez otoczenie. Wśród trendów zewnętrznych na szczególną uwagę zasługują te, które determinują sposób i zasady działania firmy w najbliższych latach i dalszej przyszłości. Z pewnością są to zmiany społeczne, a więc z jednej strony pojawienie się na rynku pracy pokolenia Y, a z drugiej starzenie się społeczeństwa. To także silna międzynarodowa presja społeczna i polityczna związana z minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko. Jednym ze skutków dynamicznego rozwoju nowych technologii jest m.in. możliwość szybkiej reakcji interesariuszy na nieodpowiedzialne zachowania firm. Rośnie też świadomość konsumentów i znaczenie jakie przywiązują do odpowiedzialnego postępowania firm. Dlatego tak ważne jest, aby firma była zarządzana przez wartości, była w stanie skutecznie zarządzać ryzykami społecznymi i środowiskowymi. Rzeczą oczywistą staje się stosowanie wysokich standardów w całym łańcuchu dostaw. A odpowiedzialny pracodawca musi brać pod uwagę oczekiwania pracowników dotyczące respektowania ich praw, zapewniania bezpieczeństwa, działania zgodnie z wartościami.

Głównym celem działań CSR prowadzonych przez Grupę ORLEN jest tworzenie wartości zarówno dla spółek Grupy, jak i jej interesariuszy. Etyczne, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania są wpisane nie tylko w Strategię CSR, ale przede wszystkim stanowią codzienność w biznesowym funkcjonowaniu Grupy.

Działania społeczne Grupy ORLEN są nie tylko potrzebą Koncernu i jego odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Przede wszystkim wzmacniają jego pozycję biznesową, ale też potwierdzają, że Koncern ma świadomość swojej roli w skali szerszej. Dlatego bierze pod uwagę wyzwania stawiane przed firmami w „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, która zakłada aktywną postawę biznesu na rzecz wsparcia przemian społeczno - gospodarczych. Nawiązuje ona do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. World Business Council for Sustainable Development). Dokument wskazuje główne wyzwania oraz określa działania prowadzące do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Za priorytetowe zostało uznanych sześć obszarów, tj. kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, energia, a także jakość państwa i instytucji publicznych.

Inny ważny dla biznesu dokument, tym razem odnoszący się do skali globalnej, to Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dokument przyjęty we wrześniu 2015 roku zawiera 17 założeń oraz 169 szczegółowych celów koncentrujących się wokół eliminacji ubóstwa, walki z nierównością, przeciwdziałaniu zmianom klimatu w perspektywie najbliższych 15 lat. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do realizacji tych celów parlamenty i rządy lokalne, społeczeństwo obywatelskie, ale także firmy i przedsiębiorców.

Sposób działania biznesu w przyszłości determinują także standardy CSR, których stosowania oczekuje się od odpowiedzialnych firm. Należą do nich z pewnością zasady Global Compact, które znajdują swoje odzwierciedlenie, m.in. w „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A .”, jak i realizowanej obecnie Strategii CSR. Ale są to też standardy raportowania, jak Global Reporting Initiative czy wytyczne branżowe, np. IPIECA czy też wytyczne OECD (Europejska Organizacja Współpracy i Rozwoju, ang. Organisation for Economic Coorporation and Development) dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Zarówno w działaniach, jak i raportowaniu uwzględniamy także siedem obszarów opisanych w normie ISO 26000.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Unia Europejska już w grudniu 2014 roku zapowiedziała rozszerzenie sprawozdawczości firm o obowiązek ujawnienia danych pozafinansowych. Dyrektywa ma zostać wdrożona przez państwa członkowskie do 6 grudnia 2016 roku, a jej przepisy stosowane będą od 2017 roku. Dla spółek giełdowych, banków oraz funduszy inwestycyjnych, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR oznacza to obowiązek ujawniania danych pozafinansowych, m.in. z zakresu wpływu na środowisko, polityki różnorodności, poszanowania praw człowieka, oceny ryzyk i szeregu innych. Ujawnianie tych informacji oparte jest na zasadzie „stosuj lub wyjaśnij" (ang. comply or explain). PKN ORLEN raporty społeczne publikuje już od 2003 roku, od roku 2008 zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative. W 2015 roku Koncern wydał pierwszy Raport Zintegrowany.

Biznesowym aspektem działań społecznych jest obecność odpowiedzialnych spółek w indeksach giełdowych, np. Dow Jones Sustainability Group Indexes czy FTSE4GOOD, a w Polsce RESPECT Index. Już od roku 2009, czyli od chwili powstania Indeksu PKN ORLEN z sukcesem przechodzi trudną kwalifikację i jest w nim notowany. Zważywszy na rosnącą liczbę inwestorów, dla których znaczenie ma to, czy firma jest zarządzana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dba o wysoki poziom relacji inwestorskich, regularnie raportuje dane finansowe jest to referencja dla potencjalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych, pewnych inwestycji.

Strategia CSR realizowana w Grupie ORLEN, bazująca na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.”, motywuje pracowników do poszukiwania nowych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Wspierając biznes buduje poczucie współodpowiedzialności za wdrażanie CSR w organizacji oraz promuje ideę odpowiedzialności i zaangażowania wśród Interesariuszy.

Zobacz także

Otoczenie społeczneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

SpołeczeństwoOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader