Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-2

Szanse

Aktualnie realizowana Strategia 2014 – 2017 zakłada budowę wartości Grupy ORLEN w oparciu o:

1. Wzrost konkurencyjności oraz integrację aktywów produkcyjnych

 • Grupa ORLEN posiada wysokiej klasy aktywa integrujące produkcję rafineryjną z segmentem petrochemicznym i energetycznym. Rafineria w Płocku klasyfikowana jest jako super – site (wg Wood Mackenzie) ze względu na wielkość i głębokość przerobu oraz integrację z działalnością petrochemiczną. To jedna z wiodących rafinerii w Europie dzięki zaawansowanej konfiguracji, korzystnej lokalizacji i niskim kosztom dostawy ropy. Aktywa PKN ORLEN charakteryzują się bardzo wysoką efektywności operacyjną - osiągnięto to m.in. dzięki prowadzonym inwestycjom rozwojowym: PX/PTA, HON VII, projekt budowy IOS, budowa Instalacji Odazotowania i Odpylania, instalacji PE3.
 • Grupa ORLEN to największy podmiot petrochemiczny w Europie Środkowej. Integracja z rafinerią pozwala na oszczędność kosztów. Konkurencyjny koszyk produktów, w tym: monomery, polimery, aromaty, PTA, nawozy i tworzywa sztuczne, pozwala na uzyskanie atrakcyjnych marż i wydłużanie łańcucha wartości. Koncern pełni rolę strategicznego dostawcy w regionie dla przemysłu chemicznego.
 • Własna energetyka kogeneracyjna to kolejny krok mający na celu wzmocnienie doskonałości operacyjnej Grupy ORLEN i bezpieczeństwa Krajowego Systemu Energetycznego. Integracja aktywów rafineryjnych, petrochemicznych i energetycznych tworzy zintegrowany łańcuch wartości downstream, tzw. naturalny hedge. Pozwala to na dywersyfikację ryzyka i generowanie stabilnych przepływów pieniężnych niezależnie od warunków makroekonomicznych.
 • Największa sieć sprzedaży paliw w Europie Środkowej pod silną i rozpoznawalną marką ORLEN wspiera profil biznesowy Grupy. Dynamiczny rozwój sprzedaży pozapaliwowej poprzez uruchomienie kolejnych punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro umożliwia sprzedaż ponad 38 mln hot dogów i 8 mln litrów gorących napojów rocznie. Silna orientacja na klienta i nowoczesna kultura zarządzania sprawiły, że PKN ORLEN zgromadził bardzo dużą grupę lojalnych klientów: 0,7 mln aktywnych klientów FLOTA oraz 2,7 mln aktywnych klientów VITAY. Szansą dla rozwoju segmentu detalicznego Grupy ORLEN są innowacyjne działania w obszarze sprzedaży pozapaliwowej.

2. Rozwój perspektywicznych obszarów działalności

 • Grupa ORLEN rozwija perspektywiczne obszary powiązane z dotychczasową działalnością. Zwiększa swoje szanse na trwały wzrost wartości Spółki poprzez inwestycje w energetykę i wydobycie.
 • Inwestujemy w energetykę – sektor o dużym potencjale rozwojowym. Budowa dwóch elektrociepłowni w Płocku i Włocławku zapewni Grupie ORLEN obecność na rynku elektroenergetycznym, a dzięki nowoczesnym aktywom pozwoli na generowanie istotnych zysków. Blok Gazowo-Parowy we Włocławku to jeden z dwóch obok Płocka, kluczowych kogeneracyjnych projektów energetycznych PKN ORLEN. Energia elektryczna produkowana przez oba bloki w skojarzeniu z ciepłem w procesie wysokosprawnej kogeneracji będzie wykorzystywana nie tylko na potrzeby wewnętrzne Grupy ORLEN, ale również sprzedawana na rynku krajowym. Projekty we Włocławku i w Płocku to inwestycje w energetykę przemysłową, dostosowaną do potrzeb Grupy ORLEN i znacząco poprawiające doskonałość operacyjną segmentu Downstream (Rafineria, Petrochemia, Energetyka oraz Gospodarka Wodno - Ściekowa). Dzięki tym inwestycjom PKN ORLEN sukcesywnie rozbudowuje swój potencjał energetyczny. Obecnie Spółka posiada w Polsce, Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej ponad 760 MW oraz zainstalowanej mocy cieplnej blisko 5000 MW. Dwa nowe projekty powiększą moc elektryczną o ponad 1000 MW, a cieplną o 630 MW.
 • Grupa ORLEN dąży do intensyfikacji działalności poszukiwawczo – wydobywczej w celu zagwarantowania dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego. W 2015 r. przeprowadzono szereg działań mających na celu zwiększenie potencjału wydobywczego w Polsce – nabycie dwóch koncesji od Deutsche Erdoel AG, przystąpienie do Umowy o Wspólnych operacjach z PGNiG, pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska oraz nabycie spółki FX Energy. Obecnie prowadzone są w Polsce prace na obszarze 29 koncesji na terenie ośmiu województw. Grupa ORLEN, wraz z nabyciem w 2013 roku pierwszej kanadyjskiej firmy naftowej (TriOil), uzyskała dostęp do produkujących złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Ameryce Północnej. W połowie 2014 roku łączny potencjał wydobywczy Koncernu na terenie Kanady został podwojony wraz z finalizacją transakcji nabycia kolejnego podmiotu operującego w prowincji Alberta (Birchill Exploration). W grudniu 2015 roku zostało sfinalizowane nabycie kolejnej kanadyjskiej firmy wydobywczej (Kicking Horse Energy). Portfolio projektów skoncentrowane jest w prowincji Alberta i obejmuje wysokiej jakości aktywa: Pouce Coupe (formacja Montney gas), Kaybob (formacja Dunvegan oil), Lochend (formacja Cardium oil), Ferrier/Strachan (formacja Cardium) oraz Kakwa (Montney). Ponadto koncern posiada także 10,7 proc. udziałów w projekcie budowy terminala eksportowego gazu skroplonego na wschodnim wybrzeżu Kanady, w prowincji Nowa Szkocja – Goldboro LNG oraz aktywa w prowincji Nowy Brunszwik, w rejonie Montcon (formacja Hiram Brook). Inwestując w segment wydobycia w Kanadzie budowany jest know-how oraz umożliwiony jest transfer wiedzy z jednego najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków na rynek krajowy. Łączny potencjał wydobywczy Grupy ORLEN (rezerwy 2P) wynosi 97,2 mln boe. Tylko w 2015 r. Koncern odwiercił 25,6 otworów.

3. Inwestycje w rozwój oraz innowacje

 • W perspektywie średnioterminowej upatrujemy swoich szans w rozwoju projektów innowacyjnych. W pierwszej kolejności Grupa ORLEN planuje wdrożyć projekty powiązane z obecnym łańcuchem wartości rozwijając własne projekty badawcze oraz korzystając z takich narzędzi jak crowdsourcing i scouting. Oferujemy pracownikom i innowatorom trudno dostępne, a mogące przesądzić o powodzeniu komercyjnym pomysłów, formy wsparcia – od specjalistycznych laboratoriów po ogromną sieć detaliczną.
 • We współpracy z nauką Grupa ORLEN upatruje szans na zdobycie nowych przewag konkurencyjnych. Zostały zawarte umowy ramowe z dwiema uznanymi uczelniami technicznymi: Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie i Politechniką Warszawską. Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolejnych konkretnych projektów, służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy.
 • Wewnętrznie prowadzony jest szereg projektów o charakterze innowacyjny, m.in. biokomponenty, biopaliwa z alg czy fotowoltaika na stajach paliw. PKN ORLEN zaangażował się w projekt badawczo-rozwojowy, który ma na celu rozwój zaawansowanych technologii produkcji biokomponentów. Jednym z elementów projektu będzie sprawdzenie możliwości łączenia tych biokomponentów z olejem napędowym produkowanym przez Koncern. Inny projekt badawczo rozwojowy dotyczy alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku powstanie stacja doświadczalna, w której będą hodowane glony z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii. W ramach działalności innowacyjnej w segmencie detalu Grupa PKN ORLEN pilotażowo montuje moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji generując zarówno efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu, jak też efekt ekonomiczny poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci.
 • Ponadto Koncern upatruje szansę w rozwoju rynku paliw alternatywnych oraz produkcji samochodów zero- i niskoemisyjnych. Od dłuższego czasu prowadzone są analizy trendów na tym rynku. Odpowiedzią Grupy PKN ORLEN na nadchodzące zmiany jest budowa punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Jest to efekt współpracy z amerykańskim producentem samochodów elektrycznych i jednocześnie liderem w zakresie szybkiego ładowania, firmą Tesla. Oprócz korzyści dla klientów, Koncern zyskuje cenne doświadczenie na perspektywicznym rynku, które pozwoli na implementację innowacyjnych rozwiązań w przyszłości.
 • Koncern nieustannie analizuje otoczenie konkurencyjne w poszukiwaniu możliwości rozwoju w zupełnie nowych obszarach działalności. Prowadzone są rozmowy z partnerami biznesowymi w zakresie współpracy, przeprowadzane są analizy i warsztaty z ekspertami – aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się szanse. Grupa PKN ORLEN bada szeroko pojęte otoczenie regulacyjne. Ma to na celu nie tylko minimalizację kosztów działalności, lecz również optymalizację modeli biznesowych.
 • Zdając sobie sprawę ze znaczenia kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce, bardzo duży nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji pracowników. Konsekwentnie budujemy doświadczony zespół specjalistów, zwłaszcza w obszarze R&D, oraz rozwijamy system wsparcia dla naszych liderów.

Zobacz także

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Outlook 2016+Nasza Strategia

więcej

Outlook CSR 2016+Odpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader