Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-EC1

  • G4-DMA Wyniki ekonomiczne

Komentarz Zarządu do wyników finansowych za 2015 rok

Sławomir Jędrzejczyk

Wyniki za 2015 rok pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych skutecznie wzmacniając nasze fundamenty finansowe. Zysk EBITDA wg LIFO przed uwzględnieniem niegotówkowych odpisów wartości aktywów trwałych osiągnął rekordowy poziom 8,7 mld PLN i był o 3,5 mld wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Dźwignia finansowa netto na koniec 2015 roku znalazła się poniżej ustalonego w strategii Grupy ORLEN bezpiecznego poziomu 30%. Pozwoliło to konsekwentnie realizować program inwestycyjny a także zarekomendować dywidendę zgodną z przyjętą polityką systematycznego zwiększania poziomu dywidendy na akcję.

Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych

Rekordowy wynik EBITDA LIFO w wysokości 8,7 mld PLN w 2015 roku, przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, był wyższy o 3,5 mld PLN (r/r).

Rekordowy wynik EBITDA LIFO - 8,7 mld PLN

Pozytywny wpływ zmian czynników makroekonomicznych związany ze wzrostem modelowej marży downstream o 2,4 USD/bbl (r/r) oraz wpływem osłabienia średniego kursu PLN względem USD wyniósł 4,0 mld PLN (r/r).

Dodatni wpływ wyższych wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych wyniósł 1,3 mld PLN (r/r).

Wpływ pozostałych efektów wyniósł (1,8) mld PLN (r/r) i obejmował głównie:

  • (1,3) mld PLN (r/r) – wpływ rozliczenia odkupu V i VI transzy zapasów obowiązkowych w 2015 roku w kwotach odpowiednio (0,3) i (0,8) mld PLN (r/r) oraz brak dodatnich efektów z 2014 roku obejmujących zyski w łącznej kwocie (0,2) mld PLN (r/r) na odkupie IV transzy i sprzedaży VI transzy zapasów,
  • (0,3) mld PLN (r/r) – brak dodatnich efektów z 2014 roku związanych z optymalizacją poziomu zapasów operacyjnych i przerobem ropy naftowej zakupionej w latach poprzednich,
  • (0,2) mld PLN (r/r) – głównie ujemny wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej, przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wynikający głównie z niższego o (0,1) mld PLN (r/r) zysku na okazyjnym nabyciu akcji Česka Rafinerska przez Unipetrol a.s. od ENI w 2015 roku w porównaniu z nabyciem akcji od Shell z roku 2014.

Na bazie przeprowadzonych testów zgodnie z MSR 36 – utrata wartości aktywów. Grupa ORLEN ujęła odpisy netto aktualizujące wartość aktywów w łącznej wysokości blisko (1,0) mld PLN, które dotyczyły głównie ujętych w II kwartale 2015 roku odpisów aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w kwocie ponad (0,4) mld PLN, ujętych w III kwartale 2015 roku odpisów aktywów petrochemicznych Grupy Unipetrol w związku z awarią instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w kwocie ponad (0,1) mld PLN oraz odpisów aktywów wydobywczych w Kanadzie w wysokości ponad (0,4) mld PLN ujętych w IV kwartale 2015. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych netto w 2014 wyniosły (5,4) mld PLN i dotyczyły głównie odpisów wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva w kwocie (4,2) mld PLN, Grupy Unipetrol w kwocie (0,8) mld PLN oraz odpisu aktywów Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie w wysokości (0,3) mld PLN.

Po uwzględnieniu odpisów aktywów trwałych zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2015 roku wyniósł 7,7 mld PLN.

W efekcie spadających notowań ropy naftowej na rynkach światowych, niegotówkowy efekt przeszacowania zapasów – tzw. efekt LIFO wyniósł (1,5) mld PLN i w rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN za 2015 rok wyniósł 6,2 mld PLN.

WYNIKI SEGMENTOWE GRUPY ORLEN PRZED UWZGLĘDNIENIEM ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW

EBITDA LIFO Grupy ORLEN w ujęciu segmentowym w 2015 roku [mld PLN]

EBITDA LIFO Grupy ORLEN w ujęciu segmentowym w 2015 roku [mld PLN]

Zmiana wyników w segmentach Grupy ORLEN [mld PLN]

Zmiana wyników w segmentach Grupy ORLEN [mld PLN]

*) przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych.

 
Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader