9. Struktura Grupy ORLEN oraz wspólne porozumienia umowne

9.1. SCHEMAT GRUPY

PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

Nazwa spółki Spółka matka Udział w liczbie głosów Metoda konsolidacji/ Metoda wyceny Strona internetowa
    31/12/2015 31/12/2014    
Segment Downstream
Grupa ORLEN Lietuva
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenlietuva.lt
UAB Mazeikiu Naftos prekybos namai AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna  
OU ORLEN Eesti UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna  
SIA ORLEN Latvija UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna  
UAB Emas AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna  
UAB Paslaugos TAU AB ORLEN Lietuva - 100% pełna  
Grupa ANWIL
Anwil S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.anwil.pl
Spolana a.s. ANWIL S.A. 100% 100% pełna www.spolana.cz
RemWil Sp. z o.o. 3 ANWIL S.A. - 100% pełna www.remwil.pl
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o. (w likwidacji) ANWIL S.A. 99,99% 99,32% pełna www.prolab.pl
Przedsiębiorstwo Usług technicznych Wircom Sp. z o.o. ANWIL S.A. 97,38% - pełna  
Grupa Basell Orlen Polyolefins
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności www.basellorlen.pl
Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z.o.o. 100% 100% praw własności  
Grupa UNIPETROL
PARAMO, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna www.paramo.cz
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. PARAMO, a.s. 100% 100% pełna  
Paramo Oil, s.r.o. PARAMO, a.s. 100% 100% pełna  
UNIPETROL Austria HmbH (w likwidacji) UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna  
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna www.unipetrolrpa.cz
UNIPETROL Slovensko, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna www.unipetrol.sk
UNIPETROL Deutschland GmbH UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna www.unipetrol.de
UNIPETROL RPA Hungary Kft. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% - pełna  
CHEMOPETROL, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna  
Polymer Institute Brno s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. - 100% pełna  
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna  
PETROTRANS, s.r.o. BENZINA, s.r.o. 100% 100% pełna www.petrotrans.cz
UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna  
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 67,56% pełna* www.ceskarafinerska.cz
Butadien Kralupy a.s. UNIPETROL, a.s. 51% 51% udział w aktywach i zobowiązaniach  
Grupa ORLEN Południe
ORLEN Południe S.A. PKN ORLEN S.A. 100% -    
Fabryka Parafin Naftowax
Sp. z o.o.1
RAFINERIA TRZEBINIA S.A.1 - 100% pełna  
Rafineria Nafty Jedlicze S.A.1 PKN ORLEN S.A. - 100% pełna  
Rafineria Trzebinia S.A.1 PKN ORLEN S.A. - 99,46% pełna www.rafineria-trzebinia.pl
EkoNaft Sp. z o.o. (w likwidaji) ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna www.ekonaft.pl
Energomedia Sp. z o.o. ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna www.energomedia.pl
Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna www.euronaft-trzebinia.pl
RAF- Służba Ratownicza Sp. z o.o. RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A.1 - 100% pełna  
RAF-Koltrans Sp. z o.o. RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A.1 - 100% pełna  
Zakładowa Straż Pożarna
Sp. z o.o.1
RAFINERIA TRZEBINIA S.A.1 - 100% pełna  
Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A. ORLEN Południe S.A. 89% 81% pełna konsorcjum.jedlicze.com.pl
Grupa ORLEN Oil
ORLEN Oil Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenoil.pl
Platinum Oil Sp. z o.o.2 ORLEN OIL Sp. z o.o. - 100% pełna www.platinumoil.pl
Orlen Oil Cesko s.r.o. ORLEN OIL Sp. z o.o. - 100% pełna www.orlenoil.cz
Grupa ORLEN Asfalt
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlen-asfalt.pl
ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o. ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 100% 100% pełna  
Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.solino.pl
Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenpaliwa.com.pl
ORLEN Petrotank Sp. z o.o.5 PKN ORLEN S.A. - 100% pełna www.orlenpetrotank.pl
Ship-Service S.A. PKN ORLEN S.A. 60,86% 60,86% pełna www.ship-service.pl
Petrolot Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.petrolot.pl
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,85% 99,85% pełna www.orlenkoltrans.pl
ORLEN Transport S.A.7 PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlentransport.pl
ORLEN Automatyka Sp. z o.o.3 PKN ORLEN S.A. - 100% pełna www.orlenautomatyka.pl
ORLEN Gaz Sp. z o.o.6 PKN ORLEN S.A. - 100% pełna  
ORLEN Eko Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orleneko.pl
ORLEN Wir Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 76,59% 76,59% pełna www.orlenwir.pl
Baltic Power Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.balticpower.eu
Baltic Spark Sp. z o.o.8 PKN ORLEN S.A. - 100% pełna  
Segment Detal
BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna  
AB Ventus-Nafta PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
ORLEN Deutschland GmbH PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlen-deutschland.de
ORLEN Budonaft Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.budonaft.com.pl
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,33% 99,33% pełna www.orlencs.pl
Segment Wydobycie
Grupa ORLEN Upstream
ORLEN Upstream Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenupstream.pl
ORLEN Upstream International BV ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% 100% pełna  
ORLEN Upstream Kanada Ltd. ORLEN Upstream International BV 100% - pełna www.orlenupstream.ca
1426628 Alberta Ltd. ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna  
OneEx Operations Partnership ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna  
Kicking Horse Energy Inc. ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% - pełna  
KCK Operating Company Ltd. Kicking Horse Energy Inc. 100% - pełna  
Columbia Natural Resources Canada Ltd. Kicking Horse Energy Inc. 100% - pełna  
Kicking Horse Internat. Exploration Ltd. Kicking Horse Energy Inc. 100% - pełna  
Pieridae Production GP Ltd Kicking Horse Energy Inc. 50% - praw własności  
671519 NB Ltd Pieridae Production GP Ltd 50% - praw własności  
KCK Atlantic Holdings Ltd. Kicking Horse Energy Inc. 100% - pełna  
Pieridae Production LP KCK Atlantic Holdings Ltd. 80% - praw własności  
FX Energy, Inc. ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% - pełna  
FX Drilling Company, Inc. FX Energy, Inc. 100% - pełna  
FX Producing Company, Inc. FX Energy, Inc. 100% - pełna  
Frontier Exploration, Inc. FX Energy, Inc. 100% - pełna  
FX Energy Netherlands Partnership C.V. FX Energy, Inc. 100% - pełna  
FX Energy Netherlands B.V. FX Energy Netherlands Partnership C.V. 100% - pełna  
FX Energy Polska Sp. z o.o. FX Energy Netherlands Partnership C.V. 100% - pełna  
TriOilResources Ltd.4 ORLEN Upstream International BV - 100% pełna www.trioilresources.com
SIA Balin Energy OIEP Co BV - 50% udział w aktywach i zobowiązaniach  
ORLEN International Exploration & Production Company BV ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o. - 100% pełna  
Funkcje Korporacyjne
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenlietuva.lt
ORLEN Administracja Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenadministracja.pl
ORLEN Capital AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlencuk.pl
ORLEN Finance AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
Grupa ORLEN Holding Malta
ORLEN Holding Malta Ltd. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
Orlen Insurance Ltd. ORLEN HOLDING MALTA Ltd. 100% 100% pełna  
Grupa ORLEN Ochrona
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenochrona.pl
UAB Apsauga ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 100% 100% pełna www.orlenapsauga.lt
ORLEN Serwis S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
Grupa UNIPETROL
UNIPETROL, a.s. PKN ORLEN S.A. 62,99% 62,99% pełna www.unipetrol.cz
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna www.unipetrolrpa.cz
UNIPETROL SERVICES, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna  
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna  
HC Verva Litvinov, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 70,95% 70,95% pełna  
ORLEN Projekt S.A. PKN ORLEN S.A. 99,77% 99,77% pełna www.orlenprojekt.pl
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,38% 99,38% pełna www.orlenlaboratorium.pl
Grupa Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT S.A.) PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności www.pppt.pl
Centrum Edukacji Sp. z o.o. PPPT S.A. 69,43% 69,43% praw własności www.centrumedukacji.pl

1) od dnia 05.01.2015 roku ORLEN Południe S.A.
2) od dnia 05.01.2015 roku ORLEN OIL Sp. z o.o
3) od dnia 20.02.2015 roku ORLEN Serwis S.A.
4) od dnia 10.03.2015 roku ORLEN Upstream Kanada Ltd.
5) od dnia 30.06.2015 roku ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
6) od dnia 30.10.2015 roku ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
7) 29.02.2016 roku spółka została sprzedana
8) od dnia 19.03.2015 roku Baltic Power Sp. z o.o.
* szczegółowy opis w nocie 9.2.1

Zakres działalności podstawowych spółek z Grupy ORLEN

Nazwa jednostki Siedziba Podstawowa działalność
UNIPETROL a.s.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Republika Czeska - Praha przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych
AB ORLEN Lietuva
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Litwa - Juodeikiai przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych oraz sprzedaż hurtowa
Anwil S.A.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Polska - Włocławek wytwarzanie nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów
ORLEN Upstream Sp. z o.o.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Polska - Warszawa poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego
ORLEN Oil Sp. z o.o. Polska - Kraków produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, płynów eksploatacyjnych
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Polska - Płock produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych oraz specyfików asfaltowych
ORLEN Południe S.A. Polska - Trzebinia przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw, olejów
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Polska - Płock handel paliwami płynnymi
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. Polska - Inowrocław magazynowanie ropy naftowej, paliw i gazów, wydobycie i dostarczanie solanki

JEDNOSTKI STRUKTURYZOWANE

ORLEN Capital AB

Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. ORLEN Capital AB zajmuje się udzielaniem pożyczek lub kredytów do spółek Grupy oraz prowadzeniem wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 30 czerwca 2014 roku ORLEN Capital AB i PKN ORLEN zrealizowała emisję euroobligacji z 7 letnim okresem wykupu na kwotę około 2 080 mln PLN przeliczone kursem z dnia 30 czerwca 2014 roku (co odpowiada 500 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN Capital w drodze emisji zostały odpożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartej umowy pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem emisji obligacji na mocy nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji wydanej na rzecz obligatariuszy w kwocie 4 262 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2015 roku (co odpowiada 1 mld EUR). Gwarancja została udzielona na okres trwania emisji euroobligacji, czyli do 30 czerwca 2021 roku.

ORLEN Finance AB

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie usług finansowych w drodze transakcji wewnątrz Grupy ORLEN, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych i kredytów, a także wszelkich innych instrumentów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa udzieliła gwarancji na rzecz ORLEN Finance w kwocie 852 mln PLN.

Orlen Insurance Ltd.

Orlen Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej utraty marży.

9.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE

9.2.1. Zmiany w strukturze udziałowej mające wpływ na dane finansowe Grupy

Nabycia akcji

Zakup akcji Česká Rafinérská przez Unipetrol

W I kwartale 2014 roku Unipetrol a.s. nabył od Shell Overseas Investments BV (Shell) 152 701 akcji Česká Rafinérská stanowiących 16,335% kapitału zakładowego tej spółki. Grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości 180 mln PLN wyliczony jako różnica pomiędzy nabytym udziałem w kapitale własnym Česká Rafinérská, który wyniósł 262 mln PLN, a ceną nabycia w kwocie 82 mln PLN. W wyniku tej transakcji udział Unipetrol a.s. w kapitale Česká Rafinérská wzrósł do 67,56%.

W dniu 3 lipca 2014 roku Unipetrol a.s. zaakceptował ofertę włoskiego koncernu ENI dotyczącą nabycia akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki. W dniu 19 grudnia 2014 roku Unipetrol a.s. otrzymał zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego na zawarcie powyższej transakcji, jednakże w dniu 5 stycznia 2015 roku organizacja zrzeszająca m.in. niezależnych operatorów stacji paliw działających na rynku czeskim SČS - Unie nezávislých petrolejářů, z.s. złożyła skargę na tę decyzję. W dniu 30 marca 2015 roku Urząd Antymonopolowy oddalił skargę i uznał za prawomocną decyzję wydaną w dniu 19 grudnia 2014 roku.
W dniu 30 kwietnia 2015 Unipetrol a.s. nabył od ENI 303 301 akcji Česká Rafinérská za kwotę 97 mln PLN przeliczone kursem z dnia 30 kwietnia 2015 roku (co odpowiada 24 mln EUR).
W rezultacie udział Unipetrol a.s. w kapitale zakładowym Česká Rafinérská wzrósł z 67,555% do 100%. Po rozliczeniu transakcji, Unipetrol a.s., uzyskał kontrolę nad Česká Rafinérská i rozpoczął konsolidację spółki metodą pełną.
W wyniku rozliczenia transakcji w II kwartale 2015 roku Grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych zysk na okazyjnym nabyciu w kwocie 63 mln PLN.

  Wartość księgowa na dzień nabycia Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa
Aktywa trwałe 338 (92) 246
Aktywa obrotowe 1 169 (15) 1 154
Aktywa (A) 1 507 (107) 1 400
Zobowiązania długoterminowe 5 24 29
Zobowiązania krótkoterminowe 870 8 878
Zobowiązania (B) 875 32 907
Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto w wartości godziwej (A-B)     493
32,445% nabytych aktywów netto w wartości godziwej     160
Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu nabycia     (97)
Zysk na okazyjnym nabyciu     63
Zakup akcji Kicking Horse Energy Inc. przez ORLEN Upstream Kanada (spółka zależna ORLEN Upstream)

W dniu 12 października 2015 roku ORLEN Upstream Kanada Ltd. (ORLEN Upstream Kanada) podpisał umowę przejęcia z kanadyjską spółką Kicking Horse Energy Inc. (Kicking Horse) z siedzibą w Calgary, Kanada.
Kicking Horse to spółka zaangażowana w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu.
W dniu 30 listopada 2015 roku akcjonariusze oraz posiadacze opcji na akcje Kicking Horse zatwierdzili nabycie akcji spółki przez ORLEN Upstream Kanada. W dniu 1 grudnia 2015 roku Grupa ORLEN nabyła wszystkie wyemitowane akcje zwykłe spółki.
Transakcja została sfinansowana przez podwyższenie kapitałów własnych ORLEN Upstream Kanada (dokonane przez ORLEN Upstream Sp. z o.o.) oraz wykorzystanie dostępnej linii kredytowej Kicking Horse.

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Kicking Horse na dzień nabycia:

  Wartość księgowa na dzień nabycia Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 38 3 41
Aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych 668 474 1 142
Długoterminowe aktywa finansowe 44 - 44
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 - 26
Aktywa (A) 776 477 1 253
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów i infrastruktury wspierającej 14 - 14
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 53 129 182
Pozostałe zobowiązania finansowe 196 - 196
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 31 - 31
Zobowiązania (B) 294 129 423
Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto w wartości godziwej (A-B) 482 348 830
Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu nabycia skorygowana o koszty transakcyjne     (830)
Zakup akcji FX Energy Inc. przez ORLEN Upstream

W dniu 13 października 2015 roku ORLEN Upstream Sp. z o.o. (ORLEN Upstream) podpisał umowę połączenia z amerykańską spółką FX Energy, Inc (FX Energy) z siedzibą w Salt Lake City, Utah w USA. FX Energy to spółka zaangażowana w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego głównie w Polsce.
W rezultacie, w dniu 31 grudnia 2015 roku Grupa ORLEN nabyła 100% akcji zwykłych i 100% akcji uprzywilejowanych FX Energy. Transakcja została zatwierdzona przez urząd antymonopolowy w Polsce (UOKiK). Finansowanie transakcji zostało zapewnione ze środków własnych PKN ORLEN oraz dostępnych linii kredytowych.

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki FX Energy na dzień nabycia:

  Wartość księgowa na dzień nabycia Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 7 31 38
Aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych 175 379 554
Inne rzeczowe aktywa trwałe 3 - 3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 - 30
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12 - 12
Aktywa (A) 227 410 637
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów i infrastruktury wspierającej 13 - 13
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego - 57 57
Kredyty 197 - 197
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 39 - 39
Zobowiązania (B) 249 57 306
Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto w wartości godziwej          (A - B) (22) 353 331
Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu nabycia skorygowana o koszty transakcyjne     (331)

W 2014 roku główne zmiany w strukturze udziałowej Grupy, poza nabyciem udziałów w Česká Rafinérská jak opisano powyżej, dotyczyły nabycia 100% udziałów w spółce Birchill Exploration Limited Partnership za kwotę 707 mln PLN.
Rozliczenie transakcji nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, gdyż wartość godziwa nabytych aktywów netto była równa zapłaconej cenie.

9.2.2. Pozostałe zmiany w strukturze Grupy ORLEN

 • 5 stycznia 2015 roku nastąpiło połączenie spółek Rafinerii Trzebinia S.A. ze spółkami: Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o. oraz Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. Od dnia 5 stycznia 2015 roku spółka działa pod nową nazwą ORLEN Południe S.A.;
 • 5 stycznia 2015 roku nastąpiło połączenie ORLEN OIL Sp. z o.o. ze spółką Platinum Oil Sp. z o.o.;
 • 22 stycznia 2015 roku nastąpiło nabycie przez PKN ORLEN od Anwil S.A. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe „RemWil" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku;
 • 20 lutego 2015 roku nastąpiło połączenie spółki ORLEN Serwis S.A. ze spółkami ORLEN Automatyka Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Remontowym RemWil Sp. z o.o.;
 • 19 marca 2015 roku nastąpiło połączenie spółki Baltic Power ze spółką Baltic Spark;
 • 1 czerwca 2015 roku zostało otwarte postępowanie likwidacyjne spółki EkoNaft Sp. z.o.o. z siedzibą w Trzebini;
 • 26 czerwca 2015 roku zostało otwarte postępowanie likwidacyjne ORLEN International Exploration & Production Company BV w związku z zamknięciem projektu poszukiwawczo-wydobywczego na szelfie łotewskim;
 • 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał wpisu połączenia spółek ORLEN PetroTank Sp. z o.o. z ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w jeden podmiot funkcjonujący pod nazwą ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce. Udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym ORLEN Paliwa Sp. z o.o. (wcześniej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.) pozostał bez zmian i wynosi 100%;
 • 2 lipca 2015 roku zakończyło się postępowanie likwidacyjne SIA Balin Energy;
 • 1 sierpnia 2015 roku zostało otwarte postępowanie likwidacyjne spółki Pro-Lab Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku;
 • 1 października 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o., które zostało w całości objęte przez PKN ORLEN w zamian za wkład pieniężny w wysokości 53 mln PLN. Środki pozyskane z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na dalszą działalność poszukiwawczą;
 • 30 października 2015 roku nastąpiło połączenie spółki ORLEN Gaz Sp. z o.o. ze spółką ORLEN Paliwa Sp. z o.o.;
 • 18 listopada 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o., które zostało w całości objęte przez PKN ORLEN, w zamian za wkład pieniężny wysokości 1 501 mln PLN;
 • 28 grudnia 2015 roku nastąpiło wykreślenie z rejestru handlowego z dniem 14 grudnia 2015 roku spółki RAF-SŁUŻBA RATOWNICZA Sp. z o.o. w likwidacji;
 • 1 stycznia 2016 roku spółki Kicking Horse Energy Inc., KCK Operating Company Ltd., Columbia Natural Resources Canada, Ltd. i Kicking Horse International Exploration Ltd, utworzyły jeden podmiot, który następnie został połączony z ORLEN Upstream Kanada;
 • 1 stycznia 2016 roku nastąpiło połączenie Benzina z Unipetrol RPA oraz Mogul Slovakia z Unipetrol Slovensko;
 • 29 lutego 2016 roku nastąpiło połączenie ORLEN Serwis S.A. z ORLEN Wir Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Wircom Sp. z o.o.

Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii Grupy ORLEN zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach.

9.3. INWESTYCJE WE WSPÓLNE POROZUMIENIA UMOWNE

  Miejsce prowadzenia działalności Podstawowa działalność Metoda wyceny
wspólne przedsięwzięcia
Bassel ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. (BOP) Płock produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin praw własności
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) Płock wynajem nieruchomości praw własności
Pieridae Production GP Ltd (Grupa ORLEN Upstream) Calgary poszukiwanie i wydobycie kopalin praw własności
wspólne działania
Butadien Kralupy a.s. Kralupy nad Vltavou produkcja butadienu udział w aktywach i zobowiązaniach

W 2015 roku Grupa ORLEN sklasyfikowała zgodnie z MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” jednostkę współkontrolowaną Unipetrol - Butadiene Kralupy, a.s jako wspólne działania.

Dodatkowo ORLEN Upstream posiada udział we wspólnych działaniach:

 • uczestnictwo w konsorcjum założonym przez stronę biznesową ORLEN Upstream, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG), LOTOS Petrobaltic oraz stronę naukową Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska (program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy). Celem programu jest wytworzenie i komercjalizacja technologii oraz pozyskanie wiedzy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Spółka bierze udział w 6 projektach realizowanych w latach 2013-2016. Całkowity wkład ORLEN Upstream w realizację powyższych projektów wynosi 26 mln PLN. Do końca 2015 roku spółka przekazała na rzecz programu Blue Gas wkład pieniężny w wysokości 3,8 mln PLN. W 2015 roku nie poniosła kosztów w ramach konsorcjum.
 • projekty poszukiwawczo – wydobywcze prowadzone wspólnie z PGNiG (obszary „Sieraków” – 49% udział ORLEN Upstream, „Bieszczady” – 49% udział ORLEN Upstream oraz za pośrednictwem spółki zależnej FX Energy Poland obszary „Płotki” – 49% udział FX Energy Poland, „Warszawa Południe” – 51% udział FX Energy Poland). Przedmiotem umów jest prowadzenie wspólnych operacji i działań z zakresu poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. ORLEN Upstream i FX Energy Poland ma prawo do proporcjonalnego udziału w przychodach i ponosi proporcjonalny udział w kosztach wspólnych działań.

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

  31/12/2015 31/12/2014
Wspólne przedsięwzięcia, w tym: 767 659
Bassel ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. (BOP) 693 629
Jednostki stowarzyszone 7 13
  774 672

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności

  2015 2014
Wspólne przedsięwzięcia 252 55
Jednostki stowarzyszone 1 2
  253 57

Skrócone informacje finansowe Bassel ORLEN Polyolefines Sp. z o.o.

  31/12/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 874 960
Aktywa obrotowe 1 376 1 255
środki pieniężne 394 233
pozostałe aktywa obrotowe 982 1 022
Aktywa razem 2 250 2 215
Kapitał własny razem 1 415 1 287
Zobowiązania długoterminowe 36 20
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 799 908
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 783 845
Zobowiązania razem 835 928
Pasywa razem 2 250 2 215
Dług netto (393) (183)
Aktywa netto 1 415 1 287
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) 708 644
Korekty konsolidacyjne (15) (15)
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności 693 629
  2015 2014
Przychody ze sprzedaży 3 895 3 477
Koszt własny sprzedaży, w tym: (3 136) (3 205)
amortyzacja (101) (98)
Zysk brutto na sprzedaży 759 272
Koszty sprzedaży (112) (94)
Koszty ogólnego zarządu (23) (23)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 1 (7)
Zysk z działalności operacyjnej 625 148
Przychody i koszty finansowe netto 4 (3)
Zysk przed opodatkowaniem 629 145
Podatek dochodowy (120) (31)
Zysk netto 509 114
Składniki innych całkowitych dochodów - 2
Całkowite dochody netto 509 116
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 611 182
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (17) (34)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (433) (287)
Dywidendy otrzymane od wspólnych przedsięwzięć 380 -
Zysk netto 509 114
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) 255 57
Korekty konsolidacyjne (3) -
Udział Grupy w wyniku wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 252 57

W 2015 roku oraz w 2014 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.

Zobacz także

Dane segmentoweWyniki finansowe

więcej

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowegoWyniki finansowe

więcej

Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczegoWyniki finansowe

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader